Cjenik roba i usluga – dodavanje artikala (ugostiteljstvo)

Da bi mogli raditi sa programom prvo trebate ubaciti šifarnik roba/usluga u program. To se radi tako da kada pokrenete program iz glavnog izbornika odaberete tipku Cjenik roba/usluga i onda:

  • PRVO pod Grupe na vrhu ekrana provjerite koje sve porezne grupe postoje u programu i po potrebi ih ažurirajte, izađite iz Cjenika i ponovno uđite da bi se prikazale nove grupe ako ste ih dodavali
  • Definirajte skupine da biste lakše posložili artikle za kasniji rad!
  • gore desno u kutu ekrana sa zelenim plusem dodajete nove šifre robe/usluge, izmjene kojih su vidljive na dnu ekrana
  • sa tipkom koja ima crveni x i natpis DEL brišete krivi unos
  • Ako ne stavite kvačicu na Favorit, artikl neće biti vidljiv na kasi (korisno za one artikle koji se ne kucaju direktno, ali im se vodi stanje, npr. med, šlag, 1L žeste i slično)
  • Svi unosi su obavezni.

VAŽNO ZA NAPOMENUTI: JEDNOM UNESENE ŠIFRE ROBE KOJE IMAJU PRODAJU VIŠE SE NE SMIJU BRISATI! AKO IH NE ŽELITE KORISTITI, DOVOLJNO JE MAKNUTI OZNAKU “AKTIVNA” I ROBA ĆE BITI SAKRIVENA U PROGRAMU ALI ĆE SE U POZADINI NASTAVITI VODITI STANJE! PODRAZUMIJEVA SE DA SE NE SMIJE NAKNADNO MIJENJATI ŠIFRA ROBE AKO JE IMALA PRODAJU.

Što su to skupine artikala i kako ih napraviti?