Preuzimanje programa nadogradnje na zadnju verziju

Ovdje možete preuzeti nadogradnju programa na zadnju aktualnu verziju.
Ako niste sigurni kako ili ne ide preuzimanje i pokretanje, pregledate upute niže na stranici. Možda ćete morati privremeno isključiti svoj antivirus.

PRIJE POKRETANJA NADOGRADNJE SVAKAKO ZATVORITE PROGRAM NA SVIM RAČUNALIMA!

alternativno preuzimanje (ako ne radi plava tipka) kliknite ovdje