Ponekad je potreba spojiti „dva“ Synesisa u jedan, da istovremeno mogu raditi i klijent i knjigovodstveni servis na podacima te da su podaci odmah vidljivi i ažurni.

Kako to izvesti? Hm...

1. Za knjigovođu jednostavnije

– kada se knjigovođa može sa F3-Knjige prebaciti uvijek
na podatke korisnika

2. Za korisnika jednostavnije

– kada su svi podaci u oblaku klijenta

Malo više detalja za 1. (za knjigovođu jednostavnije)

Korisnik mora imati licencirane na svoju firmu (kupljene) minimalno one module koje će koristiti u oblaku (znači ako će npr. koristiti Prodaju i Robno, mora imati licencirane npr. prema trenutnom stanju):
i. Synesis (osnovni modul)
ii. Robno
iii. Prodaju
iv. Fiskalizacija
v. Euro Konverzije
– Korisnik plaća posebni ulaz na server (pristup) za klijenta
– Knjigovodstveni servis ima licencirane module koje će koristiti Korisnik, kao i druge module koje će koristiti u ime korisnika, npr:
i. Synesis (osnovni modul)
ii. Robno
iii. Prodaja
iv. Fiskalizacija
v. Euro Konverzije
vi. PDV
vii. Plaća
viii. Financijsko…
ix. …
– Knjigovodstveni servis treba kupiti program Synesis PRO koji omogućuje kreiranje korisničkih računa te definiranje prava i ovlasti. Ovo nije nužno ako knjigovodstvenom servisu nije bitno vidi li korisnik podatke drugih korisnika. Dodatni bonus – može se pratiti rad u Synesisu (log – vidi se tko je i kada koji dokument kreirao, mijenjao…).
Sa PRO verzijom može se definirati npr:
i. Korisnik Tomo – sva prava (doslovce 1 klik mišem – sve radi kao i do sada
ii. Korisnik Ivan – pristup samo do knjige „Ivanova Firma“ – sva prava u njoj
iii. Korisnik Josip – pristup samo do knjige „Ivanova Firma“ – pristup samo u modul Prodaja – Ponude, Računi, pregledi istih
iv. … za detaljnije pogledajte uputu za SynesisPro na našim stranicama.