Arhiva

Vijesti

Novosti u modulima za € konverziju:

U modulu EURO-JOPPD napravljene su sljedeće dopune/izmjene: Dodan je dokument € – Sufinanciranje smanjenih sati rada Ispravljena je greška na dokumentu € – obračun drugog dohotka (pogrešno je računan interval datuma) U modul EURO-konverzija dodani su sljedeći dokumenti: € – Konverzija cijena za osnovnu mjernu jedinicu € – Konverzija cijena u normativu (za korisnike modula […]

Nastavite čitati...

Vijesti

Zaključak godine u Synesisu – rekapitulacija

S obzirom da se od 1.1.2023.g. u Hrvatskoj počinje koristiti Euro, zaključak godine je malo kompliciraniji nego inače, pa detaljnije upute za konverziju sa kuna na euro možete pronaći ovdje Video sa uputama sa konverziju možete vidjeti ovdje Detaljniji opis postupka zaključka 2022.g. i otvaranje nove knjige za 2023.g. (bez objašnjenja konverzije) SynesisPOS Maloprodaja II […]

Nastavite čitati...

Vijesti

Kratki podsjetnik za obračun plaće za 12.2022

Cijeli obračun plaće za 12.mj.2022.g. radi se u knjizi za 2022.g. Obračunsku listu za plaće za 12.mj.2022 (isplata u 01.mj.2023) napravite u modulu Plaća u knjizi 2022.g. (plaće će biti obračunate i knjižene u kunama.) U modulu EURO-JOPPD u dokumentu €-Obračunska lista učitajte obračunske liste koje ste napravili u modulu Plaća. (U €-Obračunskoj listi, na […]

Nastavite čitati...

Vijesti

Zaključak godine u Synesisu – novosti

Ovdje možete pronaći, nove, dopunjene upute za zaključak 2022.g. u Synesisu. U novoj verziji programa, dodane su sljedeće novosti: U modulu Euro-konverzija (ako je uključen modulu Platni promet) dodan je dokument €-Nalog za plaćanje U modulu PDV, dokument Obrazac URA dodan je parametar za učitavanje R2 računa po naplati U modulu PDV, dokument URA, u […]

Nastavite čitati...