Knjigovodstveni program Sokoli, Vijesti

KP Sokoli – upute za Zaključak 2023 godine

VAŽNO!!!

MOLIMO OBAVEZNO PROČITAJTE CIJELI TEKST.

ZA VRIJEME OTVARANJA NOVE GODINE I PREBACIVANJA RAČUNAJTE DA NEĆEMO BITI DOSTUPNI NA TELEFONU TE POTRAŽITE NIŽE ODGOVORE NA PITANJA. MOLIMO SLUŽITE SE VIBEROM I KAMEROM U SLUČAJU PROBLEMA.

POTEŠKOĆE U RADU, PRIJAVA I RIJEŠAVANJE

Da bismo što prije otklonili poteškoće, važno je pravilno i što kraće i jasnije prijaviti poteškoću. Koristite se Viberom ili WhatsApp aplikacijom na 095 411 2882 broju. Molimo kod prijave uvijek slikajte jednu ili dvije slike sa vidljivim problemom, napišite kratki opis i napišite tko ste. Nadamo se da kod Vas neće biti poteškoća no na ovaj način ćemo što prije moći iste otkloniti.

AŽURIRANJE PROGRAMA

Napravljen je program za lakše ažuriranja na zadnju verziju programa. Moguće je da ga već imate u svom računalu – potražite na Radnoj površini plavu ikonu Ažuriraj KP Sokoli. Ako ga imate – pokrenite ga i pratite upute na ekranu. Ako nemate program – preuzmite ga ako ga sa naših stranica https://sokoli.hr/nadogradnja i pokrenite. Uz pomoć njega ćete u budućnosti lakše preuzimati novije verzije programa i poboljšanja. Nakon što ga preuzmete, preuzmite najnovija ažuriranja. Na programu se stalno radi, dodaju nove mogućnosti i usavršavaju stare. Zato je važno uvijek imati ažuran program. Na vrhu ekrana je pokazana verzija programa. Morate imati instalirano minimalno 4.2023.8000 za normalni zaključak godine.

PRIPREMA STANJA ROBE

Prije zaključka godine pripremite ažurna stanja u Cjeniku ukoliko želite koristiti automatsku izradu Inventure u novoj godini. Stanja se ažuriraju preko Kartica robe, kao i do sada. Pri zaključku godine, kada se sve završi, biti će ponuđeno otvaranje Inventure u Novoj knjizi – ona će biti formirana preko stupca Stanja iz Cjenika. Uskladite stanja ranije, možete i par dana prije. Kada se otvori nova godina i formira Inventura – uvijek možete dodatno korigirati Inventuru ručno. Čak ako je i ne kreirate odmah pri zaklljučku godine, možete je naknadno formirati prije početka rada u novoj godini- program će ponuditi prebacivanje iz Cjenika – samo pratite upute pri otvaranju nove inventure.

ZAKLJUČAK GODINE

Ako je moguće prije otvaranja nove poslovne godine završite sa zaključno 31.12.2023. godine unose u tekućoj godini. Ugostitelji i drugi koji rade na kasama za vrijeme Nove godine OBAVEZNO moraju zaključiti kasu PRIJE ponoći i izvući sve ispise za staru godinu. Najbolje je pripremiti sve 15-ak minuta ranije.

Otvaranje Nove 2024 godine vrši se pritiskom na tipku Zaključak 2023 godine na sredini ekrana iz Glavnog izbornika, odnosno, s desne strane izbornika, ovisi kako imate.  Nakon toga potrebno je pratiti upute na ekranu. Kada se sve završi poželjno je zatvoriti program do kraja i ponovno otvoriti za početak rada. Zaključak godine prebacuje sve podatke u arhivu 2023 godine, otvara novu godinu. Pri zaključku nudi se mogućnost automatskog otvaranja Inventure PS sa novim cijenama i STANJIMA iz Cjenika. Potvrdite ako to želite, ako ne, kasnije možete ponovno povući tu inventuru ručno.

GDJE SU PODACI IZ PROŠLE GODINE

Nakon zaključka godine podatke iz prijašnje godine možete otvoriti tako da iz Glavnog izbornika prvo odaberete godinu na sredini ekrana iz izbornika Odabir godine za pregled. Tada pregledavate podatke iz godine koju ste odabrali. Možete u Pregledu prometa i ispisati promete iz stare godine, kao i stanja. Za povratak u tekuću godinu opet iz istog izbornika odaberite Povratak u tekuću godinu ili zatvorite program do kraja. Ako samo zatvorite program na Kraj rada – kada se program ponovno pokrene, opet je aktivna tekuća godina. Za pregled podataka iz prošle godine na Kasi (pregled računa) – potrebno je kod otvaranja Izdavanja računa (kasa) još osim odabrane godine i ukucati Glavnu šifru te lijevo od unosa Glavne šifre stisnuti tipku Prikaži prošlu godinu te onda Nastaviti na otključavanje kase. Za kraj – samo zatvorite program i ponovno pokrenite.

PAZITE DA U STAROJ GODINI JEDNOM KADA JE ZAKLJUČITE VIŠE NE FISKALIZIRATE RAČUNE!!!

SKRAĆENO –ZA ODRADITI:

  • Ažurirajte program na zadnju verziju preko stranice sokoli.hr/nadogradnja (ako već imate plavu ikonu na radnoj površini – Ažuriranje KP Sokoli pokrenite ažuriranje preko nje!) – obavezno zatvorite program prije preuzimanja !

  1. Za MALOPRODAJU: Ako želite automatsku inventuru pri zaključku Godine, uskladite stupac Stanje u Cjeniku preko Kartica robe PRIJE zaključka godine. Kasnije ovo nije moguće. Ako imate samo usluge – ovo ne radite – nije potrebno!
  2. Napravite Zaključak godine prije izdavanja prvog računa u Novoj godini
  3. Napravite Inventuru (ako niste potvrdili pri zaključku), korigirajte prema potrebi i unesite početna stanja za Novu godinu. Inventuru možete usklađivati naknadno, nije nužno da sve unesete prvi dan!

  1. ZA UGOSTITELJSTVO: Ako radite za vrijeme Novogodišnje noći, prije ponoći Zaključite kasu i ispišite sva izvješća koja trebate za knjigovodstvo.
  2. Napravite Zaključak godine prije izdavanja prvog računa u Novoj godini
  3. Otvorite novi radni dan u Novoj godini i nastavite raditi dalje…

  • U slučaju poteškoća – Viber 095 411 2882.

Kod nadogradnje:

ZATVORITE PROGRAM NA SVIM RAČUNALIMA PRIJE PREUZIMANJA, INAČE SE PROGRAM NEĆE MOĆI NADOGRADITI!

NAPRAVITE ARHIVU PODATAKA DA NE BI USLJED PREKIDA U NADOGRADNJI DOŠLO DO PROBLEMA!

Nadogradnja može potrajati i dulje vrijeme. Budite strpljivi i pratite upute na ekranu. Jednom kada se pokrene ne smije se prekidati!

Nadogradnju programa na zadnju verziju možete preuzeti –> ovdje <–