shop sokoli logo

Jesu li Vaši podaci sigurni?

Samo tren, što kažete?

Radite li arhivu? Super… A kada ste zadnji puta? Rado bi da to netko drugi?

Imate li dobar antivirus? Krekiran kažete? I siguran je?

Nedavne objave

RSS Zadnje vijesti iz Pupille

  • Novosti u modulu Plaća 1. srpnja 2020.
    U aktualni modul Plaća, dodan je novi dokument ‘Sufinanciranje smanjenih sati rada’, koji služi za izračun iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanjem radnog vremena. Više informacija o ovoj potpori možete pronaći na www.hzz.hr Upute za način obračuna skraćenog radnog vremena nalaze se u F1-Pomoć dokumenta ‘Sufinanciranje smanjenog radnog vremena’. Postojeći korisnici modula Plaća […]
  • Novi modul Servis II 21. svibnja 2020.
    Za korisnika koji imaju duže procese servisiranja, namijenjen je modul Servis II koji u odnosu na modul Servis ima dodatne mogućnosti Izdatnica servisa (izdavanje rezervnih dijelova) Servisni radovi (evidentiranje izvršenih radova) Nalog za servis može se prenijeti u sljedeću godinu Detaljnije informacije možete pronaći ovdje
  • Novi modul Proizvodnja III 21. svibnja 2020.
    Da bi olakšali rad korisnicima sa kompleksnijim proizvodnim procesima, napravili smo novi modul Proizvodnja III, koji omogućuje:  Definiranje nusproizvoda uz glavni proizvod Korištenje poluproizvoda u procesu proizvodnje direktno sa skladišta poluproizvoda Više informacija možete vidjeti ovdje