Pomoć i upute

Slanje i primanje podataka sa drugih računala (kasa)

Niže navedeno odnosi se na slanje/primanje podataka preko interneta. · Obavezni dio za podesiti na svim računalima – jednom i više se ne dira: U Šifarnicima i postavkama pod Email i Ftp upisati oznake: Svi podaci koji se...

Nastavite čitati...