Vijesti

Nova verzija modula Kadrovi

U novoj verziji modula Kadrovi, dodan je dokument ‘Podaci za RAD-1G’, koji je namijenjen za pripremu podataka za izradu godišnjeg statističkog izvještaja o radnicima (RAD-1G). Budući da se RAD-1G obrazac unosi isključivo ručno, putem web stranica Zavoda za statistiku, iz programa nije moguće automatski napraviti obrazac, ali se svi potrebni statistički podaci automatski učitavaju iz […]

Nastavite čitati...

Vijesti

Novi moduli EURO-konverzija i EURO-JOPPD

Za potrebe prelaska sa kune na euro, u programu Synesis dodana su 2 nova modula. Modul EURO-konverzija namijenjen je svim korisnicima, a omogućuje: ispis ukupnih iznosa na računima i isplatnim listama u kunama i eurima u Synesisu i SynesisPOSu. Ispis cjenika i naljepnica u kunama i eurima pripremu i preračun cijena iz kuna u eure […]

Nastavite čitati...

Vijesti

Uvođenje Eura

Dana 12.7.2022. očekuje se konačna odluka o uvođenju eura kao službene valute u RH, kojom bi trebao biti definiran i konačni tečaj za konverziju kuna u eure. Odmah nakon toga, svim našim korisnicima poslati ćemo ponude za nadogradnju programa. Zakonsko obaveza iskazivanja iznosa u kunama i eurima počinje tek 5.9.2022.g. tako da je ostavljeno dovoljno […]

Nastavite čitati...

Vijesti

Informacije o poslovanju

U suradnji sa servisom moj-eRačun, u Synesis je dodana mogućnost pregleda poslovnih informacija o traženom partneru (BI). Ako ste pretplatnik te usluge servisa moj-eRačun, klikom na gumb Učitaj podatke u dokumentu Partner možete upisati OIB poduzeća za koje želite pregledati podatke, a onda klikom na gumb moj-eRačun BI dobiti podatke o osnivačima i poslovanju za […]

Nastavite čitati...