Zapisnici o promijeni cijena – brisanje i kreiranje

Prilikom zaključka Kase automatski se kreiraju i Zapisnici o promijeni cijena.

Ako iz nekog razloga tako kreirani Zapisnik nije ispravan, ili ako su podaci spojeni sa prijašnjim Zapisnikom (od prethodne godine) potrebno je učiniti slijedeće:

 1. Otisnuti taj zadnji Zapisnik na papir
 2. Obrisati ga u zapisnicima i u Knjizi popisa
 3. Vratiti se nazad u Zapisnike
 4. Pronaći prethodni zapisnik pod istim brojem (npr 2/2013) – ovo radite samo ako su podaci bili dodani
 5. Ponovno ukucati stavke koje pripadaju na taj zapisnik sa papira
 6. Na dnu ekrana lijevo odabrati datum za koji želimo prebaciti podatke iz Kase i ponovno stvoriti novi Zapisnik
  na vrhu ekrana stisnuti tipku “1 dan” i potvrditi.
 7. Otvoriti taj Zapisnik pritiskom na “Izmjena” i zaključiti da sjedne u Knjigu popisa
 8. Po potrebi ažurirati stanja u Karticama robe.

Ako želite OBRISATI SVE ZAPISNIKE I PONOVNO IH KREIRATI, tada trebate odraditi slijedeće:

Preporučamo prije ovoga napravite Arhivu podataka (iz glavnog izbornika – Arhiva). Procedura može potrajati, pa ako nestane struje da se ne oštete podaci programa!

 1. “ručne” zapisnike otisnuti na papir, po potrebi ažurirajte stavke unutar njih prije tiskanja(pobrišite viškove ako ih imate)
 2. stisnite tipku “Obnovi” – program vas traži potvrdu da ste sigurni da to želite
 3. preporučam da obrišete sve zapisnike (potvrda na sljedećem pitanju)
 4. pričekajte kraj

Nakon ponovnog kreiranja Zapisnika svakako provjerite Knjigu popisa i knjigu Prometa. Za lakši pregled u Knjizi popisa odaberite tekst “ZPC” u filter, pa tako možete lakše pratiti svaki Zapisnik. Ujedno, ako ih morate brisati, lakše je ovako jedan po jedan ukloniti kada su svi poredani jedan ispod drugog. Nakon brisanja ponovite postupak obnove, pa će se svi novokreirani Zapisnici pojaviti na dnu Knjige popisa.

Ako ste Knjigu popisa ažurirali brisanjem i ponovnim kreiranjem Zapisnika, možete je ponovno presložiti tako da dokumenti u njoj idu slijedno pritiskom na Preuredi Rb.