Naljepnice za cijene i deklaracije

Iz programa je moguće napraviti ispis naljepnica za cijene za policu, sa prikazanim nazivom artikla, cijenom, oznakom pakiranja i drugim podacima. To se može napraviti na više načina:

  • dok ste u unosu kalkulacije na vrhu pritisnite tipku Naljepnice
  • dok ste na prikazu kalkulacija – na vrhu ekrana pritiskom na tipku Naljepnice
  • odabirom izbornika Kalkulacije pa Ispis naljepnica

U prva dva slučaja ispisujete samo onu kalkulaciju u kojoj se nalazite – odnosno onu koja je označena. Ovo se odnosi i na PKV i na PKT i na Interne prijenose.

U trećem slučaju možete birati između više kalkulacija koje možete odabrati te tako zadati istovremeni ispis više stavki odjednom. Ujedno se u ovome dijelu može odabrati i pojedinačna naljepnica ako je potrebno. Ovi ispisi se razlikuju pa odaberite onaj koji Vam najviše odgovara i taj koristite.

Ako imate potrebu promijeniti tekst na dnu naljepnica za cijene – otvorite Šifarnika pa Razni parametri i na dnu imate tekst za izmjenu.