Kalkulacija i zaduženje robe (maloprodaja)

Da bi zadužili Knjigu popisa i donjeli stanje robe na skladište trebamo izraditi kalkulaciju. Kalkulacija se radi kao:

  • PKV (vlastita roba – ona koju smo kupili i stavljamo je u daljnju prodaju),
  • PKT (tuđa roba – komisije)
    Interni prijenos (prijenos robe iz jedne trgovine u drugu)

Za početak iz izbornika odaberite željenu vrstu kalkulacije, pritiskom na Dodaj zapis (zeleni  plus na desnoj strani ekrana) otvorite novu kalkulaciju i slijedite upute na ekranu.

Na polju Dobavljač potvrdite na prazno za popis dobavljača, a ako trebate naknadno izmijeniti dobavljača (krivog ste odabrali, npr.) obrišite šifru iz polja dobavljača i potvrdite opet na prazno. Popunite redom dalje tražene podatke, te unesite Kalkulirao i Odobrio. Program će ubuduće prenositi ta polja iz stre kalkulacije u novu. Kada potvrdite Odobrio, automatski ste prebačeni  na polje Dodaj stavku (zeleni plus u sred ekrana lijevo u donjem dijelu) te tada potvrdite još jednom sa Enterom za otvaranje nove stavke i prebaciti ćete se na polje Barkod/šifra/ime proizvoda.

Unesite barkod, šifru ili dio imena za nastavak. Ako ste već prije imali unos tog proizvoda, program Vam nudi na pregled zadnje unose, te nudi brži unos i odabir robe koja se češće unosi (npr. svakodnevno zaduženje kruha), a ako  niste do sada imali ulaze te robe, unosite redom polja kako idu – količina, cijena (nabavna), iznos, rabat, maržu (ako želite, ako ne kasnije će se unazad izračunati) i na kraju odabirete Prodajnu cijenu (stara je ponuđena u žutom tekstu).

Kada potvrdite prodajnu cijenu, program Vas opet prebacuje na tipku Unos stavke i tako sve u krug…

Kada ste gotovi sa unosom svih stavki, provjeru Fakturne vrijednosti (gore desno u ekranu) možete dobiti tako da pozovete tipku Potvrdi (Zeleni flomaster u sred ekrana) i odaberete NE na pitanje želite li prenjeti u Knjigu popisa i na stanje, a ako ste gotovi sa svime na ovo pitanje odgovorite sa DA i tada će se dokument prenjeti u Knjigu popisa i u stupac stanje u Cjeniku robe.

Ako imate artikle sa povratnom naknadom, nju NE upisujete posebno, računate sve kao i obično. Program će sam na kraju iz cijene izbiti i posebno iskazati povratnu naknadu, a u knjigu popisa prenjeti će zbrojeno stanje. Ako niste sigurni, probajte sa jednim artiklom.

Važno za napomenuti je da ako više puta zaključujete kalkulaciju, stanje robe će se podluplavati, te neće biti točno. To je moguće kasnije korigirati preko tipke “Uskladi” u Karticama robe.