Inventura robe (maloprodaja)

Inventura robe moguća je na dva načina, kao popisivanje i “prazni” unos.

Za otvaranje obične inventure, iz izbornika Maloprodaje sa lijeve strane odaberite Inventure, ta sa desne strane odaberite “Dodaj”, potvrdite da želite novu inventuru, a na pitanje “Prijenos iz kartica robe” odgovorite sa “NE”. Program će tada otvoriti novu, praznu inventurnu listu, koju možete odmah popunjavati.

Ako želite prijenos stanja iz kartica i korigiranje istih:

 1. otvorite Kartice robe iz glavnog izbornika (sa desne strane, odmah ispod Cjenika),
 2. odaberite željeni vremenski raspon podataka koji će se skupiti u inventuri (od datuma, do datuma) ili druge parametre (npr. samo za dobavljača ili klasu -. komisija),
 3. stavite kvačicu na “Pri ispisu ispiši samo stanja i cijene – za inventure…”
 4. Stisnite Pregled, pričekajte da se podaci obrade i pregledajte ih na ekranu.
 5. Izađite iz ispisa, program Vas pita za odjavu robe, odgovorite sa NE.
 6. Ako su dobiveni podaci ispravni i odgovaraju vam, izađite iz kartica robe i otvorite Inventure,
 7. Odaberite Novi unos u izborniku Inventure, te na pitanje “Prijenos iz kartica robe” odgovorite sa “DA”
 8. Nastavite dalje sa popunjavanjem inventurne liste…

Pretraga u Inventuri riješena je kao i u Cjeniku roba. Za one koji se ne snalaze:

 • samo kucate ime u polju pretrage i program pretražuje po nazivu
 • otkucate prvo * (zvjezdicu sa numeričke tipkovnice) i program traži tekst unutar naziva
 • otkucate prvo – (minus sa numeričke tipkovnice) i program traži po barkodu
 • otkucate prvo / (dijeljenje sa numeričke tipkovnice) i program traži po šifri…

Da bi unesena inventura sjela na kartice robe potrebno je u inventuru u podatak Mjesto upisati npr. “Našice PS” ili neku drugu oznaku, no važno je da u tom polju bude unesena riječ “PS” (početno stanje).

Datum te inventure trebalo bi postaviti na “01.01.2014” a u prijašnjim inventurama iz prijašnjih godina (ako ih ima) maknuti tu oznaku, tako da tamo ne stoji više “PS”.

Nakon toga treba otići u Kartice robe i na dnu ekrana odabrati tipku “Uskladi” nakon čega će program ponovno izračunati stupac “Stanje” u Cjeniku i uskladiti ga sa ovom inventurom.

Pojedinačno stanje kartica možete provjeriti također pod kartice robe, uzevši jednu šifru te period od dana do dana, uz Pregled na ekran. Tako možete provjeriti da ste sve dobro unijeli i da je stanje stvarno.

Ako iz nekog razloga kasnije morate dodavati/praviti izmjene na inventuri, obavezno uskladite kartice da vam stanje odgovara.

Po završetku unosa inventure obavezni ste u Knjigu popisa dodati zapis “Inventura PS” i iznos inventure koji ste dobili unesite u stupac Zaduženje.

PREPORUČAMO DA PRIJE USKLAĐENJA NADOGRADITE PROGRAM NA ZADNJU VERZIJU!

AKO IZ NEKOG RAZLOGA NISTE STIGLI NAPRAVITI INVENTURU POČETNO STANJE ZA TEKUĆU GODINU

Onda imate problem. Stanja sada ne štimaju… No na sreću, lako ga je riješiti! (iako malo traje)

Učinite sljedeće:

 • Izađite iz programa i ponovo uđite (neka program bude pokrenut samo na jednom računalu – izađite iz drugih pokrenutih programa sa drugih računala)
 • Iz glavnog izbornika otvorite Kartice robe
 • U dijelu za pregled kartica odaberite datum prošle godine, npr. od 01.01.2013 do 31.12.2013
 • U prijašnjem koraku NE BIRAJTE ŠIFRU ROBE, program će sam odrediti od koje do koje šifre
 • Stisnite tipku Pregled i pričekajte da se izračuna stanje za svaku šifru. vjerojatno će potrajati… Budite strpljivi.
 • Kada se izračun završi, program će ponuditi ispis. To vam ne treba, samo izađite iz ispisa.
 • Otvorite Inventure
  Ako imate inventuru od prijašnje godine (npr. 30.12.2013) sa oznakom PS, prvo uđite sa tipkom Izmjena u tu inventuru i iz Mjesta obrišite oznaku PS te izađite iz nje
 • Stisnite tipku Dodaj (za otvaranje nove inventure
 • Program Vas pita “Prijenos iz kartica robe” – Odgovorite sa DA (naravno, zato smo i računali stanja)
 • potvrdite broj, kao datum unesite početni dan ove godine, npr. 01.01.2014
 • u Mjesto unesite Inventura PS (obavezno je PS da program uzme u obzir da je to početno stanje)
 • Izađite iz inventure – gotovi ste sa pravljenjem početnog stanja.
 • Otvorite Kartice robe i dolje lijevo stisnite tipku “Uskladi” za izračun SADAŠNJEG (PRAVOG) stanja robe od zadnje inventure do danas (za tekuću godinu)

Ne zaboravite : Po završetku unosa inventure obavezni ste u Knjigu popisa dodati zapis “Inventura PS” i iznos inventure koji ste dobili unesite u stupac Zaduženje.

​I to je to.