Pomoć i upute

Promjena porezne stope na hranu u ugostiteljstvu 2020 godine

Od 01.01.2020. godine na hranu u ugostiteljstvu primjenjuje se porezna stopa od 13%.

Promjena porezne stope se vrši ili na kraju radnog dana, ili prije početka novog radnog dana.

 

U programu staru poreznu stopu možete ažurirati tako da:

  • otvorite Cjenik Roba i usluga, pregledajte koju poreznu stopu ima hrana, te onda na vrhu ekrana odaberite Grupe
  • Pronađete grupu roba koja se odnosi samo na hranu, te je odaberite u tablici, a onda iznad tablice promijenite Naziv i postotak poreza od 25% u 13%. Nakon toga izađite iz programa do kraja i ponovno uđite da se prihvate promjene.

 

Ukoliko imate pod istom grupom hranu i piće, npr. kavu i tople napitke:

  • na vrhu ekrana odaberite Grupe
  • otvorite NOVU grupu, nazovite je npr. HRANA
  • pod Postotak poreza unesite 13%
  • Izađite iz Grupa i iz Cjenika
  • Ponovo otvorite Cjenik
  • Svaki artikl hrane jedan po jedan označite i dolje desno pod Grupa odaberite HRANA (nova grupa sa 13%)

Ako niste sigurni kako se otvaraju i ažuriraju grupe robe video podsjetnik možete pogledati ovdje:

[button text=”Unos/ažuriranje poreznih stopa” letter_case=”lowercase” link=”https://sokoli.hr/porezi-grupe-robe-ugostiteljstvo/”]