Synesis

Plaćanje PDV-a pri isporuci betonskog čelika (Synesis)

Pitanje korisnika:

Poštovani, 


mi smo trgovina s građevinskim materijalom, a od 01.01.2019.godine propisuje se da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH obavezan platiti PDV kada mu se obavi isporuka betonskog čelika  te proizvoda od betonskkog čelika i željeza (armatura). 
Zanima me, imate li vi u Synesis-u rješeno kako na Račun otpremnici fakturirati, od nekoliko stavki koje su na računu, samo jednu stavku za betonski čelik – bez PDV-A.

 

Odgovor:


Poštovani,
Ako ste mislili na Tuzmeni PPO , isti se ne može raditi na kasi.
Samo u veleprodaji
Takve račune možete izdavati isključivo u veleprodaji.
Za izdavanje takvih računa potrebno je:

–          U osnovnim podacima pdv tarifni broj novi sa vrstom poreza na Oslobođeno ( žuti ključ) 
–          U osnovnim podacima na PDV oslobođenja – na osnov oslobođenja ključ na Tuzmeni PPO


Kada radite račun stavite novi T.broj te na kraju računa odaberite klauzulu.