Synesis

Kontakt – Pupilla

Pupilla d.o.o.

Zagreb, Sokolgradska 7

telefoni za narudžbu i podršku korisnicima: 01/3097-712, 01/3097-713 (4 ulazne linije)

fax: 01/3097-714

email: pupilla@zg.htnet.hr

MBS: 080006297, osnivački kapital 20000 kn. uplaćen u cijelosti, član uprave: Lisac K.

IBAN: HR8525030071100005646

Radno vrijeme: pon-pet 8-16 sati, podršku pružamo telefonom ili mailom