Zaključak dana

Na kraju svakog radnog dana, ako koristimo modul Kasa, obavezno je zaključiti radni dan. Dok smo u kasi:

 1. Na vrhu ekrana pritisnemo tipku Zaključi
 2. Ako ima računa koji nisu prošli u Poreznu upravu obavezno ih pokušamo poslati ponovo, ako nije uspjelo niti naknadno slanje (npr. nema interneta), moramo potvrditi da ćemo pokušati ponovno sutra (imamo rok od 48 sati, ne zaboravite!)
 3. Kada se pojavi ekran sa datumom zaključka, provjerimo datum koji zaključujemo i potvrđujemo sve pritiskom na zelenu tipku Zaključi
 4. Ako se pojavi greška da neki artikl nema klasu ili grupu: – ponovno ući u program
  otvoriti Cjenik roba i usluga, pronaći artikl za koji je javljeno da nema klasu ili grupu i nadopuniti podatke o njemu. Ovo ponovite za sve artikle kojima je program javio da nedostaju ti podaci.
 5. Kada je sve prošlo u redu, ako smo imali nekih sniženja (rabata) tijekom dana, program nudi ispis Zapisnika o promijeni Cijena (možemo ga ispisati i ne moramo, uvijek ga i kasnije možemo pronaći na tipci Zapisnici), zatvaramo taj dio
 6. Program nas izbacuje iz Kase na glavni izbornik, biramo sa desne strane ekrana tipku “Pregled prometa”
 7. Potvrđujemo datumski odabir od dana-do dana
 8. Pozivamo ispis na veliki A4 pisač (F9 tipka) ili Mali ispis (pos pisač – mali)
 9. Izlazimo iz programa na Kraj rada i gasimo računalo

Ukoliko vodimo stanja u ugostiteljstvu i na kraju dana nam se javlja da nedostaje artikl ta-i-taj, kasu možemo zaključiti na dva načina:

 1. Zadužiti robu koje nema, pogledajte upute za Promet i zaključno stanje u Ugostiteljstvu,
 2. Napraviti Pomoćni zaključak kase:
  • Stisnite tipku Zaključi
  • Ispod svega, u tablici s datumom, stavite samo kvačicu na Zaključen,
  • Izađite iz kase sve do kraja, dan je zaključen.
  • Sutra tijekom dana provjerite knjigu Prometa i zaključnog stanja, ponovno formirajte taj dan.

Možda Vam sada treba – Knjiga Prometa i zaključnog stanja?

Ukoliko nakon zaključka kase imate potrebu ući ponovo u kasu zbog recimo naknadnog ispisa računa, to možete učiniti na način da unesete Glavnu šifru prilikom otvaranja kase. Na taj način program će dozvoliti ulaz bez otvaranja novog dana. Naravno da tada ne bi smjeli sa tom šifrom izdavati račune jer je dan već zaključen!

Poništavanje Zaključka kase (npr. greškom zaključen dan)

 1. Otvorite ekran za prijavu (ulazak( u kasu
 2. Unesite Glavnu šifru
 3. Uđite u kasu
 4. Stisnite Zaključak kase
 5. Maknite kvačicu na dnu koja pokazuje da je dan zaključen
 6. Izađite iz kase i uđite normalno kao i inače
 7. Radite dalje normalno na kraju dana
 8. Normalno zaključite kasu

Ponovni zaključak kase

 1. Otvorite ekran za prijavu (ulazak( u kasu
 2. Unesite Glavnu šifru
 3. Uđite u kasu
 4. Stisnite Zaključak kase
 5. Maknite kvačicu na dnu koja pokazuje da je dan zaključen
 6. Ispravite datum na onaj koji trebate
 7. Stisnite Zaključi
 8. Nastavite na ispise ako ih trebate, provjerite Knigu popisa i Zapisnike o promjeni cijena (ako ih vodite)