Računi koji nisu fiskalizirani u roku

Ako iz nekog razloga, npr. nestanka interneta na više dana ili neispravnosti računala trebate poslati račune koji još nisu fiskalizirani, a program Vam kaže da je prošao rok za naknadnu fiskalizaciju, učinite sljedeće:

  • izađite na Glavni izbornik
  • stisnite Šifarnici i postavke
  • odaberite odjeljak Porezna Uprava
  • u polje “Unazad fiskaliziraj” upišite novu vrijednost, npr 100 (odnosi se na broj dana unazad za koji će se dozvoliti naknadna fiskalizacija)
  • izađite iz programa i ponovno uđite, ako je problem bio u Kasi, otvorite kasu i stisnite tipku Fiskaliziraj te potvrdite, a ako koristite Izlazne račune, otvorite račun (izmjena) koji trebate naknadno fiskalizirati i ponovno ga ispišite, čime će se automatski fiskalizirati.

Ukoliko radite u Kasi, a računi nisu fiskalizirani u roku od 48 sati, da bi ih naknadno fiskalizirali sada kada ste odradili gornje korake morate ući u kasu sa Glavnom šifrom te pritisnuti Fiskaliziraj. Nakon toga kada se računi fiskaliziraju, izađite iz programa, ponnovno uđite i dalje radite normalno.