Odjave robe i komisiona prodaja

Za praćenje stanja komisione robe potrebno je u programu odraditi slijedeće:

 1. kod otvaranja nove robe u Cjeniku robe pod Klasa odabrati Tuđa roba (Komisija)
 2. pri zaduživanju te robe koristiti dokument Kalkulacije – PKT kalkulacije (T = Tuđa roba)
 3. ako se desi da neka roba iz nekog razloga promijeni dobavljača, npr. interni prijenos u drugu trgovinu ili kalkulacija u minus nekome drugome, povrat oznake dobavljača možemo odraditi u Cjeniku robe, tako da na odjavi dobijemo sve šifre.

Normalno prodajemo robu kao i svaku drugu, preko kase ili izlaznih računa, a kada želimo dobiti uvid u stanje prodane robe i napraviti Odjavu robe za slanje dobavljaču, to radimo tako da:

 1. otvorimo Kartice robe
 2. ako želimo pregled za svu komisiju, stavimo kvačicu na Samo za klasu i odabiremo Tuđa roba – komisija, 
 3. ako želimo pregled samo za određenog dobavljača stavljamo kvačicu na Za partnera i odaberemo ga,
 4. po potrebi odaberemo od šifre artikla do šifre artikla – ovo ne treba ako želimo popis svih artikala
 5. odaberemo datumski raspon Od datuma Do datuma 
 6. označimo Pri ispisu ispiši samo stanja i cijene (za inventure, komisije, stanja skladišta)
 7. pritisnemo tipku Pregled i pričekamo da se podaci obrade
 8. kada je obrada gotova, možemo pregledati stanje na ekranu ili ga ispisati
 9. pri izlasku iz ispisa program pita da li da otvori novu Odjavu po ovim podacima – birate DA ako želite i zatvarate kartice robe, ulazite u Odjave i tamo Vas čeka novi dokument sa obrađenim podacima, koji možete pregledati i ispisati / poslati 
 10. I to je to!