Back

Proračun i proračunski korisnici paket

Od: 0.00 kn

Prijedlog konfiguracije programa za vođenje Proračun i proračunski korisnici

Opis

Modul Proračun I namijenjen je za izradu plana proračuna, a Proračun II je proračunsko knjigovodstvo i usporedba s planom. Proračun II ne može raditi bez modula Proračun I.

NapomenaSve konfiguracije na ovoj stranici navedene su u ilustrativne svrhe. Konačna konfiguracija modula ovisi o potrebama pojedinog korisnika i s vremenom se može mijenjati i po potrebi proširivati.

U navedenim konfiguracijama nisu spomenuti svi moduli. Za detaljnije informacije o ovim i drugim modulima, pogledajte opise pojedinih modula.

 

U ovoj konfiguraciji dajemo samo prijedlog osnovnih kombinacija modula za pojedine djelatnosti. Konačan izbor modula ovisi o svakom korisniku posebno.

U predloženim konfiguracijama, pojedini moduli istovremeno se javljaju u više različtih grupa. Ukoliko vaše potrebe predstavljaju kombinaciju modula iz različitih grupa, tada se takvi moduli uključuju samo jednom. Isto vrijedi i za osnovni program Synesis. On se također uključuje samo jednom, prilikom prve kupovine programa.

U preporučenim konfiguracijama, uključena je standardna verzija programa Synesis. Profesionalnu verziju morate naručiti posebno.