Paušal

375.00 kn

Opis

Snaga i jednostavnost. Kompletno rješenje za knjigovodstvo.

Modul Paušal namijenjen je obrtnicima i privatnim iznajmljivačima koji su obveznici paušalnog poreza na dohodak.

Budući da obrtnici promet evidentiraju prema naplati računa, a privatni iznajmljivači prema datumu izdavanja računa, ove dvije kategorije korisnika će na različite načine koristiti dokumente koji se nalaze u ovom modulu.

RAČUN PO

U dokumentu Račun PO obrtnici nužno moraju upisivati datum plaćanja, dok iznajmljivači to ne moraju, ako ne žele kroz program pratiti plaćanja računa.

EVIDENCIJA PROMETA

U dokumentu Evidencija prometa obrtnici također moraju upisivati datume plaćanja, dok iznajmljivači ne moraju, ako ne žele.

AUTOMATSKA EVIDENCIJA PROMETA

Ovaj dokument je namijenjen samo za obrtnike. Dokument automatski učitava podatke o računima koji su izdani iz drugih modula (Prodaja, Servis, Maloprodaja) i knjiži ih u knjigu prometa.

EP OBRAZAC

Ovaj dokument je namijenjen samo za privatne iznajmljivače. Dokument nije prikladan za obrtnike, jer se računi iskazuju s datumom izdavanja računa.

PO-SD OBRAZAC

Namijenjen je isključivo za obrtnike. To je godišnji izvještaj o ostvarenom prometu.

OBRAZLOŽENJE

Obrtnici knjigu prometa vode prema realiziranoj naplati, pa je za knjiženje u knjigu prometa bitan datum plaćanja računa. Takvi korisnici na Računu PO i na Evidenciji prometa nužno moraju upisivati podatke u datumu plaćanja da bi bili evidentirani u knjizi prometa.

Privatni iznajmljivači Evidenciju prometa vode uvijek s datumom izdavanja računa, bez obzira na njihov datum plaćanja. Za njih je namijenjen dokument EP obrazac, koji automatski učitava sve račune i druge promete samo na temelju datuma računa.

FISKALIZACIJA

Svi obveznici paušalnog poreza su od 01.07. 2017. i obveznici fiskalizacije. Modul Paušal računa na ovu činjenicu, pa kod korisnika-obrtnika automatski učitava podatke o računima na temelju podataka o načinu plaćanja koji je odabran u postupku fiskalizacije računa. Računi koji su fiskalizirani s načinima plaćanja ‘Novčanice’ i ‘Čekovi’, u knjigu prometa se učitavaju s datumom izdavanja računa. Za takve račune nije neophodno ručno upisivati datum plaćanja, jer to program radi automatski. Za sve ostale načine plaćanja, neophodno je naknadno upisati datum i iznos plaćanja, kako bi bili ispravno učitani u knjig prometa. Dakako, ovo vrijedi samo za obrtnike.
Detaljnije informacije nalaze se u pomoći svakog pojedinog dokumenta.