Opis

Snaga i jednostavnost. Kompletno rješenje za knjigovodstvo.

Montaža je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslova sastavljanja i rastavljanja proizvoda.
U grupi montaža nalaze se dva dokumenta: – Sastavnica (kada se proizvod sastavlja iz više dijelova) – Rastavnica (kada se novi proizvodi dobivaju rastavljanjem)
Oba dokumenta koriste podatke o robama, odnosno sa skladišta veleprodaje (grupa Robno) uzimaju dijelove koji su potrebni za montažu, a gotove proizvode ponovo vraćaju na skladište. Promjene na zalihama roba (smanjenje utrošenih dijelova i povećanje načinjenih proizvoda), automatski se evidentiraju na skladištu.
Grupa je namijenjena onim korisnicima koji dijelove prodaju kao krajnji proizvod, a ponekad od njih sastavljaju novi proizvod, npr (sastavljanje računala od komponenti koje također mogu biti i same predmet prodaje).