Opis

Snaga i jednostavnost. Kompletno rješenje za knjigovodstvo.

Grupa Kamate koristi se za obračun kamata. Obračun kamata je izdvojeni modul, koji ne vrši nikakva knjiženja niti se ne veže na nikakve podatke koji postoje u programu Synesis