Honorari

625.00 kn

Opis

Snaga i jednostavnost. Kompletno rješenje za knjigovodstvo.

Honorari su grupa dokumenata i izvještaja namijenjeni za obračun i evidentiranje honorara, ali i drugih primitaka koji se ne smatraju plaćom.
Prvo se dokumentom Porezni obveznik upisuju podaci o poreznim obveznicima za koje će se vršiti obračun primitaka. Zatim se dokumentima Obračun drugog dohotka, Ostali primici i ‘Sluzbeni put u inoz.’ vrši obračun poreza, prireza i doprinosa za odabrane primitke, a na kraju se izrađuje JOPPD obrazac.