Opis

Snaga i jednostavnost. Kompletno rješenje za knjigovodstvo.

Autoservis II je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja autoservisa.
Poslovni proces počinje odokumentom Prijem vozila gdje se upisuju podaci o vozilu i vlasniku vozila. Također, potrebno je definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih vozila.
Tijekom servisa, dokumentom Izdatnica A evidentira se utrošak materijala i rezervnih dijelova, a dokumentom Izvršeni radovi evidentiraju se obavljene usluge.
Nakon što je servis obavljen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Račun A II). Prilikom izrade računa, u polje ‘broj prijema’ upisuje se broj Prijema vozila, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima iz dokumenata Izdatnica A i Izvršeni radovi.
Da biste ustanovili koji su redovni radni nalozi ostali otvoreni (nefakturirani), upotrijebite izvještaj ‘Nenaplaćeni redovni servisi’
Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima – serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima po serviserima. Dokumentom Vozilo upisuju se podaci o vozilu i vlasniku vozila. Podaci o vlasniku vozila prethodno moraju biti upisani putem dokumenta Partner iz grupe Osnovni podaci.

RAZLIKA IZMEĐU GRUPA AUTOSERVIS I AUTOSERVIS II
Grupa Autoservis II je namijenjena većim servisima kod kojih je neophodno razdvojiti funkciju skladišta od funkcije servisiranja. U ovoj grupi izdavanje materijala prati se kroz poseban dokument (Izdatnica A), kojeg izrađuje skladištar, a prijem vozila i evidencija izvršenih radova prate se putem dokumenata Prijem vozila i Izvršeni radovi.
Za male autoservise, koji nemaju posebnog skladištara zaduženog za stanje zaliha, može se koristiti grupa Autoservis, jer se u njemu podaci o utrošenim materijalima i izršenim radovima upisuju direktno na dokument Nalog za autoservis, koji ujedno ima i funkciju prijema vozila. Na ovaj način, skraćuje se postupak izrade dokumentacije, jer se umjesto tri dokumenta, radi samo jedan.