Prijedlog programa za maloprodajnu/veleprodajnu trgovinu s pretpostavkom da se drugi dio programa (financije) radi u knjigovodstvu. Inno trgovina je opcija.

Prijedlozi programa

Fiskalizacija Fiskalizacija je grupa dokumenata i izvještaja putem kojih je moguće provesti postupak fiskalizacije računa, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom OBVEZNICI FISKALIZACIJE Obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, te sve fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak od samostalnog rada, bez … 500,00 kn
spinner
Maloprodaja II Maloprodaja II je modul za praćenje poslovanja maloprodaje. U modulu Maloprodaja II, stanje zaliha i promet trgovine kontinuirano se prati i po nabavnoj i po prodajnoj cijeni. Nabavna vrijednost prodane robe izračunava se metodom prosječne cijene, a program automatski vrši sva potrebna knjiženja u materijalno i financijsko knjigovodstvo. Za uspješa… 875,00 kn
spinner
Synesis program Osnovni modul – kupuje se samo prvi puta – u njega se poslije kupuju svi drugi moduli Ovo je “baza” programa 675,00 kn
spinner
SynesisPOS Izuzetno jednostavan program za izdavanje gotovinskih računa koji surađuje sa Synesis-om. Osim izdavanja gotovinskih računa, program još omogućuje: Izdavanje R računa iz maloprodaje Neograničen broj različitih vrsta plaćanja i popusta Podrška za Star i Epson POS printere i Epson displaye za kupca Praćenje rada po blagajnicima Rad u mreži na više bl… 875,00 kn
spinner
Fiskalizacija Fiskalizacija je grupa dokumenata i izvještaja putem kojih je moguće provesti postupak fiskalizacije računa, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom OBVEZNICI FISKALIZACIJE Obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, te sve fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak od samostalnog rada, bez … 500,00 kn
spinner
Prodaja Prodaja je grupa dokumenata za vođenje prodaje. Dokumenti iz grupe Prodaja mogu se koristiti samostalno ili zajedno s dokumentima iz grupe Robno. Kad se modul Prodaja koristi samostalno (tj. kad u knjizi nije definirana grupa Robno), tada se u programu ne prati materijalno knjigovodstvo, odnosno ne postoje skladišne kartice roba. Ovakav način rada … 875,00 kn
spinner
Robno Robno je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje robnog knjigovodstva. Pod robnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza trgovačke robe sa veleprodajnog skladišta, odnosno praćenje ulaza i izlaza vlastitih proizvoda na skladištu gotovih proizvoda. Grupa Robno nije namijenjena za praćenje skladišta koja nemaju veze s trgovačkim poslovanj… 625,00 kn
spinner
Synesis program Osnovni modul – kupuje se samo prvi puta – u njega se poslije kupuju svi drugi moduli Ovo je “baza” programa 675,00 kn
spinner
INO trgovina INO trgovina je modul za praćenje isporuka i stjecanja iz EU, ali i izvoza i uvoza iz trećih zemalja. Ovaj modul zamjenjuje naše dosadašnje module Uvoz i Izvoz, a osim praćenja uvoza i izvoza omogućuje i praćenje poslovanja sa zemljama članicama EU.. Izlazni dokumenti: Ponuda E i Račun E – za prodaju roba u EU [...] 875,00 kn
spinner
Autoservis Autoservis je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja autoservisa. Poslovni proces počinje otvaranjem servisnog naloga gdje se upisuju podaci o vozilu, te o vlasniku vozila. Tijekom servisa, u radni nalog se dopisuju podaci o ugrađenim dijelovima i izvršenom radu. Za svaki radni nalog može se definirati da li je riječ o redovnom servis… 875,00 kn
spinner
Autoservis II Autoservis II je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja autoservisa. Poslovni proces počinje odokumentom Prijem vozila gdje se upisuju podaci o vozilu i vlasniku vozila. Također, potrebno je definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih vozil… 875,00 kn
spinner
Blagajna Blagajna je grupa dokumenata za praćenje blagajničkog poslovanja. Grupa Blagajna omogućuje istovremeno vođenje neograničenog broja blagajni. Za definiranje blagajne, potrebno je prvo upisati podatke u dokument Blagajna. Za svaku blagajnu koju želite voditi u okviru istog poduzeća, potrebno je upisati jednu stavku u dokument Blagajna. Upis podataka … 625,00 kn
spinner
Članarine i naknade Članarine i naknade su grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za obračun i praćenje naplate članarina i drugih vrsta naknada koje se periodički obračunavaju uvijek istim obveznicima i, u principu, uvijek u istom iznosu. Praćenje naplate članarina može se vršiti na tri načina: 1. Korisnici koji imaju modul Financijsko i Blagajna, naplatu članarin… 875,00 kn
spinner
Dividende i udjeli Dividende i udjeli je modul namijenjen za : – izradu odluke o raspodjeli dobiti – izradu dokumenata za isplatu dobiti i dividende – izradu dokumenata za isplatu akontacije dobiti i akontacije dividende – izradu DU obrasca Posebno skrećemo pažnju na dokument ‘Član društva’, koji se koristi kao matični podatak u dv… 375,00 kn
spinner
Financijsko AUTOMATSKO KNJIŽENJE Financijsko knjigovodstvo je jedna od osnovnih grupa u programu Synesis. Poseban položaj ovog modula proizlazi iz činjenice da se većina knjiženja u programu Synesis odvija automatski, odnosno da se ne moraju ručno unositi u financijsko knjigovodstvo. Tako se na primjer, dokument Račun iz grupe Prodaja automatski knjiži u finan… 875,00 kn
spinner
Fiskalizacija Fiskalizacija je grupa dokumenata i izvještaja putem kojih je moguće provesti postupak fiskalizacije računa, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom OBVEZNICI FISKALIZACIJE Obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, te sve fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak od samostalnog rada, bez … 500,00 kn
spinner
Honorari Honorari su grupa dokumenata i izvještaja namijenjeni za obračun i evidentiranje honorara, ali i drugih primitaka koji se ne smatraju plaćom. Prvo se dokumentom Porezni obveznik upisuju podaci o poreznim obveznicima za koje će se vršiti obračun primitaka. Zatim se dokumentima Obračun drugog dohotka, Ostali primici i ‘Sluzbeni put u inoz.̵… 625,00 kn
spinner
INO trgovina INO trgovina je modul za praćenje isporuka i stjecanja iz EU, ali i izvoza i uvoza iz trećih zemalja. Ovaj modul zamjenjuje naše dosadašnje module Uvoz i Izvoz, a osim praćenja uvoza i izvoza omogućuje i praćenje poslovanja sa zemljama članicama EU.. Izlazni dokumenti: Ponuda E i Račun E – za prodaju roba u EU [...] 875,00 kn
spinner
Intrastat Intrastat je modul za pripremu podataka i izvještavanje za Intrastat Ovaj modul može raditi i samostalno, ali u tom slučaju, svi podaci se upisuju ručno. Modul je namjenjen prvenstveno kao dopuna modulu INO trgovina, jer iz ovog modula automatski preuzima podatke o primicima i isporukama u EU. U modli se nalaze dokumenti za prirpemu podataka, [...] 875,00 kn
spinner
Inventar Grupa Inventar koristi se za evidentiranje dugotrajne imovine i sitnog inventara. Dokumentima iz grupe Inventar, moguće je izvršiti automatski obračun amortizacije, kao i knjiženje svih promjena na inventaru u financijsko knjigovodstvo. Prilikom knjiženja u financijsko knjigovodstvo, na sve dokumente koji vrše knjiženja primjenjuje se kontrola datu… 875,00 kn
spinner
Kadrovi Grupa Kadrovi namijenjena je za izradu evidencije o radnicima, te za praćenje njihove prisutnosti na radu. Redosljed operacija u ovom modulu je slijedeći : 1. Prvo se dokumentom Evidencija o radnicima upišu osnovni podaci o svim radnicima. 2. Dokumentom Plan odsutnosti upisuju se podaci o planiranoj odsutnosti radnika (godišnji, bolovanja…) 3… 625,00 kn
spinner
Kamate Grupa Kamate koristi se za obračun kamata. Obračun kamata je izdvojeni modul, koji ne vrši nikakva knjiženja niti se ne veže na nikakve podatke koji postoje u programu Synesis 325,00 kn
spinner
Knjiga gostiju Knjiga gostiju je grupa dokumenata i izvještaja namijenjenja za administrativno praćenje gostiju u turističkom objektu. Da biste uopće mogli koristiti dokumente iz grupe Knjiga gostiju, potrebno je da prvo dokumentom Smještajni objekt upišete podatke o smještajnom objektu (hotel, motel, kamp…). Program omogućuje vođenje knjige gostiju za više… 875,00 kn
spinner
Knjiga poslovnih udjela   Knjiga poslovnih udjela je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje evidencije o poslovnim udjelima i članovima društva s ograničenom odgovornošću. Ovim modulom mogu se: – definirati članovi društva – definirati poslovni udjeli – izvršiti temeljni upis podataka za svaki poslovni udjel – evidentirati sve naknadne prom… 375,00 kn
spinner
Komercijalisti Grupa komercijalisti namijenjena je onim korisnicima koji svoju prodaju žele pratiti po komercijalistima. U grupi se nalazi dokument za definiranje prodajnog osoblja, te izvještaju koji prikazuju rezultate njihovog rada. Korisnici koji koriste i modul Profitni centri, uz podatak o komercijalisti mogu odmah zapisati i šifru profitnog centra kojem on… 625,00 kn
spinner
Komisija Komisija je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena onim korisnicima koji svoju robu daju u komisijsku prodaju. Komisijska prodaja uobičajeno se prati na način da se za svakog komisionara definira posebno skladište robe putem kojeg se prati stanje zaliha robe u komisiji. Modul Komisija ne radi na ovaj način, već cjelokupnu komisijsku prodaju za s… 625,00 kn
spinner
Locco vožnja Locco vožnja je grupa dokumenata i izvještaja za obračun locco vožnje. Grupa Locco vožnja omogućuje obračun locco vožnje za neograničeni broj vozača istovremeno. Da bi mogli napraviti obračun, potrebno je prvo upisati podatke o vozačima u dokument Vozač. Za svakog vozača za kojeg želite raditi obračun, potrebno je upisati jednu stavku u dokument Vo… 375,00 kn
spinner
Maloprodaja II Maloprodaja II je modul za praćenje poslovanja maloprodaje. U modulu Maloprodaja II, stanje zaliha i promet trgovine kontinuirano se prati i po nabavnoj i po prodajnoj cijeni. Nabavna vrijednost prodane robe izračunava se metodom prosječne cijene, a program automatski vrši sva potrebna knjiženja u materijalno i financijsko knjigovodstvo. Za uspješa… 875,00 kn
spinner
Materijalno Materijalno je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje materijalnog knjigovodstva. Pod materijalnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza sirovina za proizvodnju, odnosno drugih vrsta materijala (npr. uredski materijal) koji se čuvaju na skladištu. Grupa Materijalno nije namijenjena za praćenje skladišta trgovačke robe, niti za praćenj… 625,00 kn
spinner
Montaža Montaža je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslova sastavljanja i rastavljanja proizvoda. U grupi montaža nalaze se dva dokumenta: – Sastavnica (kada se proizvod sastavlja iz više dijelova) – Rastavnica (kada se novi proizvodi dobivaju rastavljanjem) Oba dokumenta koriste podatke o robama, odnosno sa skladišta veleprodaje (gru… 625,00 kn
spinner
Neprofit Neprofit je modul za praćenje poslovanja neprofitne udruge. Dokumentima Izvor i Projekt definiraju se projekti i davatelji sredstava. Dokumentima Financijski plan i Izmjene financijskog plana definiraju se planovi poslovanja udruge. Dokumentom Izvršenje financijskog plana utvrđuje se stupanj izvršenja plana, usporedbom plana sa knjigovodstvenim pod… 875,00 kn
spinner
Neprofit KPI Neprofit je modul za praćenje poslovanja neprofitne udruge. Neprofit KPI je modul namijenjen neprofitnim udrugama koje vode jednostavno knjigovodstvo. U modulu se nalaze dokumenti za evidentiranje primitaka i izdataka, odnosno ulaznih i izlaznih računa i njihovih plaćanja. U modulu se nalazi i dokument Račun N, namijenjen za izdavanje računa obvezn… 625,00 kn
spinner
Obrt Obrt je grupa dokumenata za vođenje knjige primitaka i izdataka, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2016. Podaci u knjigu primitaka i izdataka unose se ručno putem dokumenata Primitak i Izdatak, ali i automatski od strane drugih dokumenata. Tako, na primjer, dokument URA, iz grupe PDV, automatski knjiži izdatke u knjigu Primitaka i izdataka … 875,00 kn
spinner
Odluke i zapisnici Odluke i zapisnici su grupa dokumenata i izvještaja za jednostavnu izradu i evidenciju poslovnih odluka i zapisnika. Grupa se sastoji od 4 glavna dokumenta: – Odluke skupštine – Odluke uprave – Trajni zapisnici – Zapisnici ODLUKE   Odluke skupštine obavezno se čuvaju u obliku knjige, i to trajno, Podaci upisani ovim dok… 375,00 kn
spinner
Osnovni podaci Osnovni podaci su grupa dokumenata koji opisuju temeljne podatke poduzeća, kao što su partneri, artikli, stope poreza i slično… Neophodni su za rad drugih dokumenata, jer se ovi podaci često koriste kao dio nekog drugog dokumenta. Budući da se ovi matični podaci koriste u dokumentima koji spadaju u različite grupe, izdvojeni su u zasebnu grup… 0,00 kn
spinner
Paušal Modul Paušal namijenjen je obrtnicima i privatnim iznajmljivačima koji su obveznici paušalnog poreza na dohodak. Budući da obrtnici promet evidentiraju prema naplati računa, a privatni iznajmljivači prema datumu izdavanja računa, ove dvije kategorije korisnika će na različite načine koristiti dokumente koji se nalaze u ovom modulu. RAČUN PO U dokum… 375,00 kn
spinner
PDV PDV je grupa dokumenata za obradu poreza na dodanu vrijednost, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2016. godine. U grupi PDV nalaze se dokumenti za knjiženje u knjigu ulaznih i izlaznih računa, te dokumenti za praćenje posebnih evidencija. Na temelju podataka iz svih ovih knjiga, dokument Obrazac PDV automatski izrađuje prijavu poreza na doda… 875,00 kn
spinner
Plaća Grupa Plaća koristi se za obračun plaće, prema propisima koji su na snazi snazi od 01.01.2017. Da bi mogli izvršiti obračun plaće potrebno je unijeti podatke slijedećim redosljedom: 1. Upisati podatke o mjestima stanovanja i mjestima rada u dokumentu Mjesto (grupa Osnovni podaci) 2. Upisati podatke o doprinosima i stopama doprinosa upotrebom dokume… 875,00 kn
spinner
Platni promet Platni promet je grupa dokumenta za izradu naloga za plaćanje prema propisima koji važe od 04.06.2012. godine. Glavna novost ove verzije modula, u odnosu na prethodnu, je korištenje IBAN formata broja računa, umjesto dosadašnje konstrukcije VBDI-Broj računa. Ukoliko u matičnim podacima o partnerima, bankama, mjestima, radnicima, doprinosima i obust… 635,00 kn
spinner
Povratna naknada Povratna naknada je grupa dokumenata i izvještaja koji su namijenjeni za praćenje povratne naknade za ambalažu. Aktiviranjem ove grupe, događaju se slijedeće promjene u programu: 1. U dokumentu Roba/usluga (Osnovni podaci) dobiva se dodatno polje kojim se definira da li se za odabrani proizvod obračunava povratna naknada 2. Korisnici koji koriste g… 375,00 kn
spinner
Prodaja Prodaja je grupa dokumenata za vođenje prodaje. Dokumenti iz grupe Prodaja mogu se koristiti samostalno ili zajedno s dokumentima iz grupe Robno. Kad se modul Prodaja koristi samostalno (tj. kad u knjizi nije definirana grupa Robno), tada se u programu ne prati materijalno knjigovodstvo, odnosno ne postoje skladišne kartice roba. Ovakav način rada … 875,00 kn
spinner
Profitni centri Grupa Profitni centri namijenjena je za praćenje financijskog knjigovodstva po tzv. profitnim centrima (mjestima troška, mjestima prihoda, mjestima profita, itd…). Profitni centri mogu se koristiti za različite namjene. Korisnik definira što je profitni centar, ovisno o svojim potrebama. Kod projektne organizacije, profitni centar biti će poj… 875,00 kn
spinner
Proizvodnja Proizvodnja je grupa dokumenata za obračun utroška materijala u proizvodnji prema unaprijed zadanom normativu. Korisnici koji ne žele vršiti obračun utroška materijala prema zadanom normativu, nego prema stvarnoj potrošnji, trebaju koristiti grupu Proizvodnja II. Dokumenti iz grupe Proizvodnja koriste podatke o materijalima iz grupe Materijalno, a … 875,00 kn
spinner
Proizvodnja II Proizvodnja II je grupa dokumenata za obračun utroška materijala u proizvodnji koji ne koristi normative materijala, već se obračun vrši prema stvarnoj potrošnji. Korisnici koji obračun utroška materijala žele vršiti prema unaprijed zadanom normativu, trebaju koristiti grupu Proizvodnja. Dokumenti iz grupe Proizvodnja II koriste podatke o materijal… 875,00 kn
spinner
Proračun I Proračun I je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za izradu proračuna proračunskih korisnika i jedinica lokalne samouprave. U grupi se nalaze dokumenti za definiranje organizacijske, funkcijske, lokacijske, programske i ekonomske klasifikacije proračuna. Planiranje se vrši putem Pozicija proračuna, koje u sebi objedinjuju šifre svih klasifika… 875,00 kn
spinner
Proračun II Proračun II je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za praćenje izvršenja proračuna (proračunsko knjigovodstvo) proračunskih korisnika i jedinica lokalne samouprave. Ova grupa nije samostalna, već je ovisna o podacima upisanima u dokumentima grupe Proračun I u kojoj se vrši proračunsko planiranje. 875,00 kn
spinner
Putni troškovi Putni troškovi su grupa za izradu i obračun putnih naloga. Putni nalozi se izrađuju upotrebom dokumenta Putni nalog. Obračun putnih troškova vrši se dokumentom Obračun puta Podaci o djelatnicima za koje se rade putni nalozi upisuju se dokumentom Putnik Dokument Obračun puta automatski knjiži obračun putnog naloga u financijsko knjigovodstvo. 625,00 kn
spinner
Recepcija Grupa Recepcija namijenjena je za vođenje poslovanja recepcije u manjem hotelu ili njemu sličnom smještajnom objektu (kamp, privatni iznajmljivači…) Grupa Recepcija ne može se koristiti samostalno već se mora koristiti i grupa Knjiga gostiju, na koju se ova grupa nadograđuje. U modulu Recepcija nalaze se dokumenti za rezerviranje soba, upis g… 875,00 kn
spinner
Restoran Restoran je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za praćenje poslovanja restorana. Grupa Restoran nije samostalna, već je za njezino funkcioniranje obavezno potrebna i grupa Materijalno, u kojoj se vodi skladište materijala potrebnih za rad restorana. Ukoliko se u restoranu prodaju i artikli koji imaju karakter maloprodaje (gotovi sladoledi, c… 875,00 kn
spinner
Rezervacije Rezervacije su grupa dokumenata i izvještaja namijenjenih za rezerviranje artikala. Rezerviranje artikala vrši se putem dokumenta ‘Rezerviranje robe’ u kojem se definira kupac i artikli koji se rezerviraju. Prilikom izrade rezervacije, obavezno se upisuje broj dana važenja rezervacije, kako bi se istekle rezervacije mogle automatski obr… 375,00 kn
spinner
Robno Robno je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje robnog knjigovodstva. Pod robnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza trgovačke robe sa veleprodajnog skladišta, odnosno praćenje ulaza i izlaza vlastitih proizvoda na skladištu gotovih proizvoda. Grupa Robno nije namijenjena za praćenje skladišta koja nemaju veze s trgovačkim poslovanj… 625,00 kn
spinner
Servis Servis je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja servisne djelatnosti. Poslovni proces počinje otvaranjem servisnog naloga u kojeg se upisuju podaci o prometu servisa, te o naručiocu servisa. Tijekom servisa, u radni nalog se dopisuju podaci o ugrađenim dijelovima i izvršenom radu. Za svaki radni nalog može se definirati da li je rije… 875,00 kn
spinner
Synesis program Osnovni modul – kupuje se samo prvi puta – u njega se poslije kupuju svi drugi moduli Ovo je “baza” programa 675,00 kn
spinner
SynesisPOS Izuzetno jednostavan program za izdavanje gotovinskih računa koji surađuje sa Synesis-om. Osim izdavanja gotovinskih računa, program još omogućuje: Izdavanje R računa iz maloprodaje Neograničen broj različitih vrsta plaćanja i popusta Podrška za Star i Epson POS printere i Epson displaye za kupca Praćenje rada po blagajnicima Rad u mreži na više bl… 875,00 kn
spinner
Tržišta Tržišta je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za praćenje prodaje po segmentima tržišta. Podjela tržišta na segmente ovisni o potrebama korisnika, a kriteriji mogu biti vrsta kupaca (krajnji kupci, dealeri, veleprodaje…), regije (Dalmacija, Slavonija, Istra, itd) ili nešto treće. Dokumentom Tržište definiraju se segmenti tržišta, a nak… 375,00 kn
spinner
Upravljanje zalihama Grupa Upravljanje zalihama namijenjena je korisnicima koji imaju veliki broj artikala na skladištima trgovačke robe i/ili materijala. Dodavanjem ove grupe dokumenata, proširuju se mogućnosti programa, jer se osnovnom robno-materijalnom poslovanju dodaju još i slijedeće mogućnosti: – Definiranje minimalnih i maksimalnih zaliha za svaki artikl … 625,00 kn
spinner
Završni račun Završni račun je grupa dokumenata namijenjena za izradu dokumenata koji su potrebni prilikom izrade završnog računa. Da biste mogli koristiti dokumente iz modula Završni račun, potrebno je da imate uključen i modul Financijsko, u kojem se nalaze podaci na temelju kojih se radi završni račun. Većina dokumenata automatski učitava podatke potrebne za … 875,00 kn
spinner

Prikazuje se 1 rezultat

Hoteli, apartmani, kampovi

Synesis program

675,00 kn