Tag Archives: ugostiteljstvo

Porezi – grupe robe (ugostiteljstvo)

Unos ili promjena poreznih grupa radi se na sljedeći način: otvorite Cjenik iz glavnog izbornika otvorite Grupe u postojećoj tablici na dnu ekrana odaberete grupu po želji ili dodate novu uz pomoć tipke Dodaj potvrdite unose zatvorite Grupe, zatvorite Cjenik ponovo otvorite Cjenik, nove grupe su sada dostupne.

Cjenik roba i usluga – dodavanje artikala (ugostiteljstvo)

Da bi mogli raditi sa programom prvo trebate ubaciti šifarnik roba/usluga u program. To se radi tako da kada pokrenete program iz glavnog izbornika odaberete tipku Cjenik roba/usluga i onda: PRVO pod Grupe na vrhu ekrana provjerite koje sve porezne grupe postoje u programu i po potrebi ih ažurirajte, izađite iz Cjenika i ponovno uđite […]

Knjiga prometa

Knjiga prometa u ugostiteljstvu daje nam  zbirne podatke o ostvarenom prometu po Grupama robe. Grupe robe definiramo u Cjeniku, na vrhu ekrana pod Grupe. Za više informacija o njima pogledajte pod Grupe roba / porezne Grupe. Da bi knjiga prometa bila ispravno prikazana potrebno je definirati 3 grupe robe (porezne grupe) te ih tako i […]

Knjiga Prometa i zaključnog stanja

Knjiga prometa i zaključnog stanja koristi se u ugostiteljstvu za prikaz i kontrolu prodanih / nabavljenih količina robe te uvida u trenutno stanje robe na zalihi. Program ovu knjigu može voditi automatski (ako je označeno tako u Šifarnicima pod Razni parametri – tada na zaključku Kase pregledava stanja robe i formira zaključak za taj dan), […]