Tag Archives: reklamacije

Uvjeti poslovanja / prigovori

UVJETI POSLOVANJA Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.sokoli.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). […]

Opći uvjeti poslovanja servisa

– prijenos općih uvijeta koji vrijede i kod naših partnera –     Uvjeti ostvarenja popravka u jamstvenom roku   Uvoznik jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac – korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi […]