Storniranje računa

Storno računa na kasi se radi na sljedeći način:

– prije svega, potrebno je u kasu ući sa GLAVNOM ŠIFROM koja se ukucava na prvom ekranu, u donjem desnom kutu ekrana – na ekranu gdje se nalazi datum, polog kase i drugo… 

 1. Pretpostavka da kupac vraća robu ili imamo krivo otkucani račun sa jednim artiklom koji ima popust, recimo:
  Artikl košta 499,00, mi smo mu na računu odredili cijenu od 9 kn, a program je automatski izračunao unazad rabate (što je ok)
 2. Treba izaći iz kase i ponovno ući sa GLAVNOM šifrom
 3. Otkucati artikl NORMALNO kao i svaki drugi, te sa MINUSOM smanjiti količinu na -1 (2x stisneš minus – iznos također ide u minus sam – dakle i količina i iznos će biti u minusu na ekranu), ispisati taj račun (također se fiskalizira)
 4. Izaći iz kase / zatvoriti glavni modul, te se vratiti u kasu i normalno otkucati robu koju trebamo na TREĆEM (ispravnom) računu (ako ima potrebe za njime, ako je kupac još nešto kupio) ili uopće ne radimo ovaj treći račun ako se je samo vršio  povrat robe.

I storno račun se prilaže uz promet, kao i svaki drugi, te se mora OBAVEZNO čuvati do kraja dana.

Ako se na računu navede KRVI način plaćanja (što se naravno može dogoditi, kupac vidi da nema dosta gotovine, npr.), račun se isto mora u cijelosti stornirati, dakle NE SMIJE SE ISPRAVLJATI!!! Ujedno napominjem da je čak i na stranicama Porezne Uprave navedeno da se PAZI na način naplate, te da se račun tiska i šalje u poreznu Upravu TEK KADA SE UTVRDI način plaćanja.

 

Storno računa iz Izlaznih računa:

 1. Uđite u račun koji trebate stornirati
 2. na vrhu ekrana odaberite tipku “Kopiraj”
 3. Potvrdite sa “Da”, program otvara NOVI račun sa sljedećim rednim brojem, praveći duplikat postojećeg, otvorite ga
 4. Sve količine prebacite u minus i potvrdite svaki red do kraja, izračun na tom računu MORA biti isti kao i na prvom (krivom) računu!
 5. Ispišite taj račun (automatski se fiskalizira ako je potrebna fiskalizacija), potvrdite da je plaćen i proknjižite ga (zelena kvačica)
 6. Izradite NOVI račun (treći dakle po redu) kakav treba i standardno ga završite kao i svaki drugi. (alternativno možete opet kopirati onaj prvi pa izmijeniti prije fiskalizacije stavke na pravo – željeno stanje)
   

Ukoliko kupac izmjeni način plaćanja nakon što je dohvaćen JIR npr. nema gotovine već izvadi karticu, da li je potrebno stornirati prethodni račun i izdavati novi?
S obzirom da je način plaćanja obvezni dio računa, način plaćanja treba biti ispravno označen. Znači, ako se promjeni način plaćanja iz gotovine u karticu nakon što je dohvaćen JIR, bez obzira da li se isto događa dok je kupac još na blagajni ili ne, potrebno je stornirati prethodni račun i izdati novi s ispravno iskaznim načinom plaćanja. Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajući primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da je potrebno fiskalizirati 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa (s negativnim iznosima) te ispravni račun za isporuku dobra ili obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje utvrđujete svojim internim aktom.

Napominjemo da je prije izdavanja računa vrlo važno s kupcem utvrditi način plaćanja računa, kako bi se unaprijed izbjegla situacija da se, samo radi promjene oznake načina plaćanja (kao obveznog elementa računa), već izdani i fiskalizirani račun mora stornirati i izdati novi.

 

Što činiti kod promjene načina plaćanja izdanog računa, primjerice u veleprodaji je izdan veleprodajni račun. Nakon nekoliko dana kupac dolazi sa tim računom i plaća ga na licu mjesta u gotovini. Što u tom slučaju? Stornirati veleprodajni račun i kreirati maloprodajni ili nešto drugo?
U smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom obvezi fiskalizacije podliježe račun koji je naplaćen sredstvima koja se smatraju gotovinom (novčanice, ček, kartice). Obzirom da je kupac naknadno odlučio obavljenu isporuku platiti gotovinom, porezni obveznik (veleprodaja) neće izdani račun stornirati na način propisan odredbama propisa o porezu na dodanu vrijednost, već će izdani račun biti storniran u fiskalizaciji, te će za tu isporuku biti izdan drugi račun zbog gotovinskog plaćanja koji mora biti proveden kroz fiskalizaciju.

Takva isporuka biti će prikazana u dnevnom prometu onog dana kad je isporuka bila obavljena, odnosno kada je bio izdan račun za bezgotovinsko plaćanje obzirom da je u tom obračunskom razdoblju nastala i obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost. Međutim porezni obveznik bi zbog eventualnog budućeg poreznog nadzora trebao na neki način povezati storno računa u sustavu fiskalizacije sa novim računom koji je proveden kroz fiskalizaciju kako ne bi došlo do pogrešaka pri obračunavanju poreza na dodanu vrijednost.

Napominjemo da je prije izdavanja računa vrlo važno s kupcem utvrditi način plaćanja računa, kako bi se unaprijed izbjegla situacija da se, samo radi promjene oznake načina plaćanja (kao obveznog elementa računa), već izdani i fiskalizirani račun mora stornirati i izdati novi. Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajuće primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da je u tom slučaju potrebno fiskalizirati (i knjigovodstveno evidentirati) 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa (s negativnim iznosima) te ispravni račun za isporuku dobra ili obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje utvrđujete svojim internim aktom.

 

I naravno sa stranica Porezne uprave – dijela fiskalizacije – cijelo pojašnjenje:

STORNIRANJE RAČUNA
 

Pojašnjenje
Kad je račun za   promet u gotovini  pogrešno ispostavljen putem elektroničkog naplatnog uređaja obveznik fiskalizacije dužan je taj račun stornirati putem istog elektroničkog naplatnog uređaja.
Obveznik fiskalizacije elektronički potpisuje elemente računa, te ih putem internetske veze dostavlja Poreznoj upravi. Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani dijelovi računa, te je li račun potpisan ispravnim aplikativnim certifikatom. Ako su ispunjeni svi uvjeti Porezna uprava putem internetske veze dostavlja obvezniku poruku o storniranju računa. Nakon toga obveznik fiskalizacije može račun stornirati, te fiskalizirati ispravni račun.
Ako nisu ispunjeni svi uvjeti Porezna uprava šalje poruku o odbitku storniranja računa, te se čitav postupak mora ponoviti.
Dakle, u svim slučajevima kad je ispisan pogrešan broj računa, kad je odbijena kreditna kartica, ili u sličnim situacijama, potrebno je fiskalizirati 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa s negativnom svotom prvog računa, te ispravni račun. Pri tome svaki račun ima novi redni broj, čija je slijednost utvrđena internim aktom.
Ako se po storniranju računa obavlja povrat plaćenih iznosa u gotovom novcu moguće je provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa i po računima s iskazanim negativnim predznakom.
U slučaju naplate dijela usluge prije dolaska stranke potrebno je izdati i fiskalizirati račun za predujam. Nakon što se usluga obavi stranci treba ispostaviti konačni račun u kojemu se zaračunava cjelokupna usluga, a račun za predujam mora se stornirati na gore opisani račun.