Skupine artikala (maloprodaja)

Skupine artikala koriste se u maloprodajnoj kasi. Na raspolaganju imamo 13 tipaka skupine, uz koje možemo vezati Favorit tipke koje se koriste u kasi. Na taj način moguće je puno lakše korištenje maloprodajne kase, te lakše snalaženje prilikom pretraživanja i naplate najčešće korištenih artikala (Favoriti). Ovo je posebno zgodno ako koristite ekran osjetljiv na dodir, tako nema potrebe koristiti tipkovnicu. Ako koristite ekran osjetljiv na dodir svakako u Šifarnicima pod Razni parametri aktivirajte “Koristi se ekran na dodir”, čime će se u program omogućiti virtualna tipkovnica na mjestima gdje se unose podaci.

Važno za napomenuti je da je poželjno koristiti skraćeni prikaz Cjenika, koji je prilagođen ekranima osjetljivima na dodir, a njegovo korištenje se uključuje / isključuje preko Šifarnika – Razni parametri.

Primjer::

 • skupina – Servis
  • servis računala
  • servis mobitela
  • servis perilice
  • servis pisač…
 • skupina – Mlijeko
  • Trajno mlijeko
  • Svježe mlijeko
  • Jogurti..

Za svaku skupinu moguće je odabrati posebnu sliku, kao i hoće li biti vidljiv tekstualni natpis u kasi. Ako Vam se ne da mijenjati ili dodavati sličice, iskoristite unaprijed podešene prijedloge skupina, na način da odaberete “Prijedlozi” pa iz padajućeg popisa neki od gotovih prijedloga. Naravno, svaki možete još onda dorađivati (promjena naziva, sličice, vidljivosti naziva)…  Da bi skupina bila vidljiva u kasi, mora biti kvačica u “Koristi se – prikazuje se u kasi”

Kada odaberete / uredite skupine koje mislite koristiti u kasi, tada još treba podesiti Favorit tipke i dodijeliti im pripadnost izrađenim skupinama. To se radi u Cjeniku, preko tipki “Skupina” i “Favorit”. Kombinacijom Skupina i Favorit tipko moguće je skratiti put do 13 (skupina) x 18 (favorita) = 234 lako dostupna artikla.