Prelazak u/iz sustava PDV-a

Prije svega, vrlo je važno da razumijete što je sustav PDV-a te u suradnji sa svojim knjigovodstvenim servisom usaglasite koje porezne stope utječu na Vaš rad. Kada ste sve dogovorili, te znate koje porezne stope trebate promijeniti, učinite to kroz program prema sljedećim uputama.

Ako prelazite u sustav PDV-a, a do sada niste bili u sustavu, potrebno je to provesti kroz program na sljedeći način:

 1. iz glavnog izbornika odaberite Šifarnici i postavke
 2. odaberite odjeljak Porezna uprava
 3. pod “U sustavu PDV-a” unesite DA
 4. izađite iz Šifarnika
 5. otvorite Cjenik roba/usluga
 6. na vrhu ekrana odaberite Grupe (porezne grupe)
 7. na lijevom dijelu ažurirajte grupe, po potrebi dodajte nove, obavezno dodajte porezne stope u postojeće grupe
 8. zatvorite grupe, zatvorite Cjenik
 9. otvorite Cjenik i sada možete za svaki artikl (po potrebi) dodijeliti novu poreznu grupu. Ako uz artikl ostaju stare porezne grupe, u koje ste samo ažurirali pdv, te ne trebate ništa mijenjati, onda ste zapravo gotovi. Izađite iz programa i ponovno ga pokrenite da bi promjene stupile na snagu.

Ako izlazite iz sustava PDV-a, učinite sljedeće.

 1. iz glavnog izbornika odaberite Šifarnici i postavke
 2. odaberite odjeljak Porezna uprava
 3. pod “U sustavu PDV-a” unesite NE
 4. izađite iz Šifarnika
 5. otvorite Cjenik roba/usluga
 6. na vrhu ekrana odaberite Grupe (porezne grupe)
 7. na lijevom dijelu ažurirajte grupe, po potrebi dodajte nove, obavezno dodajte porezne stope u postojeće grupe. Obratite pažnju da uklonite pdv tamo gdje ga ne treba. Ako ste npr. ugostitelj, ostavite potrošnju tamo gdje je potrebna.
 8. zatvorite grupe, zatvorite Cjenik
 9. otvorite Cjenik i sada možete za svaki artikl (po potrebi) dodijeliti novu poreznu grupu. Ako uz artikl ostaju stare porezne grupe, u kojima ste samo ažurirali pdv, te ne trebate ništa mijenjati, onda ste zapravo gotovi. Izađite iz programa i ponovno ga pokrenite da bi promjene stupile na snagu.