Prelazak na VIP u Čačincima

14. veljače 2013. Općina Čačinci prelazi na VIP operatera na linijama koje se koriste za besplatni internet u mjestu.

21.02.2013 ponovo je proradio besplatni internet u Čačincima, podešena je nova oprema i završen prelazak na novog operatera (VIP). Zahvaljujemo načelniku općine Mirku Mališu na pomoći pri instalaciji!