Porezne promjene od 01.01.2017.

Poštovani korisnici,

molimo da obratite pažnju te da od 01.01.2017. godine u programu podesite porezne grupe prema potrebi. (Cjenik – Grupe).

Oporezivanje dobara i usluga – 2017.

13% PDV-a

25% PDV-a

– dječje sjedalice za automobile – usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima
– javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog k.o. i odvojenog sakupljanja otpada – bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku
– urne i lijesovi  
– sadnice, sjemenje, gnojivo, pesticidi, drugi agrokemijski proizvodi i hrana za životinje (osim hrane za kućne ljubimce)