Kasa – izdavanje računa

Kada ulazimo u izdavanje računa na kasi, ako nije otvoren radni dan program nas traži da otvorimo novi radni dan. Potvrđujemo otvaranje i ulazimo u kasu. Tada u polju šifre ili otkucamo šifru artikla, ili očitamo bar-kod artikla ili pak otkucamo par slova za pretragu po nazivu. Ako je artikl pronađen, automatski se ubacuje u račun, a ako nije otvara se Cjenik roba/usluga i dozvoljava odabir artikla (potvrđujemo sa Enter tipkom). Uz pomoć tipki + i – na tipkovnici možemo mijenjati željenu količinu (za veću količinu stisnemo strelicu na tipkovnici u desno i kada se prebaci na polje količine unesemo željenu količinu i potvrdimo sa Enterom).

Kada je unos artikala gotov, ispisujemo račun pritiskom na tipku F9 ili klikom miša na ikonu pisača. Tada nam program dozvoljava odabir načina plaćanja računa, čak možemo razdijeliti račun na više načina plaćanje. Kada je odabir gotov, izlazimo iz tog dijela pritiskom na Izlaz tipku gore desno. Automatski kreće fiskalizacija (ako je potrebna) i ispis računa. Za kopiju zadnjeg izdanog računa dovoljno je još jednom pozvati ispis.