Dodatno pojašnjenje obnove poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr

Dio teksta sa stranica Porezne uprave – pojašnjenje:

S obzirom da ipak nekolicina poreznih obveznika nije na vrijeme promijenila poslužiteljski certifikat i nije omogućena fiskalizacija računa, podsjećamo kako je potrebno postupiti na sljedeći način.

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12) obveznik fiskalizacije koji nije u mogućnosti provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa iste će izdavati na način da ih izdaje iz prethodno ovjerene uvezane knjige računa. Obveznik fiskalizacije dužan je u roku od 48 sati (računajući od dana u kojem je došlo do prestanka rada naplatnog uređaja) dostaviti sve izdane račune u Poreznu upravu kako bi Porezna uprava takvim računima dodijelila Jedinstveni identifikator računa – JIR.

Obveznik fiskalizacije je obvezan za sve promjene sastaviti interni zapisnik u kojem će biti evidentirane nastale poslovne promjene te isti zapisnik priložiti uz interni akt u kojem će također biti evidentirane sve nastale promjene. Isto (interni akt i zapisnik) nije potrebno dostavljati Poreznoj upravi već je potrebno pokazati prilikom provođenja poreznog nadzora čime će se dokumentirati nastale promjene.”

 

Cijeli tekst možete pročitati ovdje.