Daily Archives: 19. veljače 2019

Plaćanje PDV-a pri isporuci betonskog čelika (Synesis)

Pitanje korisnika: Poštovani,  mi smo trgovina s građevinskim materijalom, a od 01.01.2019.godine propisuje se da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH obavezan platiti PDV kada mu se obavi isporuka betonskog čelika  te proizvoda od betonskkog čelika i željeza (armatura).  Zanima me, imate li vi u Synesis-u rješeno kako na Račun otpremnici […]